Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
704/QĐ-BGDĐT 07/03/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Ban hànhThể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018
32/BC-UBND 09/02/2018 Văn bản Chính phủ, Sơ kết công tác giáo dục và đào tạo học kỳ I nhiệm vụ chủ yếu học kỳ II, năm học 2017-2018
29/BC-UBND 05/02/2018 Văn bản Chính phủ, Thực trạng cơ sở vật chất và thực hiện quy hoạch lại mạng lưới các điểm trường lẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông
36/2017/TT-BGDĐT 28/12/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT quy chế công khai cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
48/CT-TTg 27/12/2017 Văn bản Tổ chức cán bộ, Chỉ thị số 48/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
31/2017/TT-BGDĐT 18/12/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông.
30/2017/TT-BGDĐT 05/12/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư 30/2017/TT-BGDĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học
27/2017/TT-BGDĐT 08/11/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư quy định Tiêu chuẩn, chức năng, quyền hạn cử giáo viên làm Tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông
30/2017/NQ-HĐND 11/10/2017 Văn bản chuyên môn Giáo dục tiểu học, Nghị quyết quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
92/2017/TT-BTC 18/09/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư quy định về việc lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
21/2017/TT-BGDĐT 06/09/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tập huấn, bồi dưỡng qua mang Internet cho giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý giáo dục
1208/SGDĐT-KHTC 31/07/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn triển khai thu học phí trong các đơn vị giáo dục công lập từ năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Trang 4 / 5«12345»