9835/UBND-TH

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 9835/UBND-TH
Ngày ban hành 29/11/2019
Loại văn bản UBND tỉnh Đắk Lắk,
Trích yếu Tuyển đặc cách đối với giáo viên hợp đồng trước 31/12/2015
Xem văn bản Xem Online
Tải về