87/KH-UBND

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 87/KH-UBND
Ngày ban hành 28/06/2018
Loại văn bản UBND thị xã Buôn Hồ,
Trích yếu Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ
Xem văn bản Xem Online
Tải về