76/KH-CV/TU

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 76/KH-CV/TU
Ngày ban hành 29/03/2019
Loại văn bản Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành trung ương Đảng, khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"
Xem văn bản Xem Online
Tải về