3162/QĐ-UBND

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 3162/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/11/2018
Loại văn bản UBND tỉnh Đắk Lắk,
Trích yếu Ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Đắk Lắk
Xem văn bản Xem Online
Tải về