29/HD-CV/TU

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 29/HD-CV/TU
Ngày ban hành 20/02/2019
Loại văn bản Thị ủy Buôn Hồ,
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019
Xem văn bản Xem Online
Tải về