1318/SGDĐT-KHTC

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 1318/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 27/08/2019
Loại văn bản Sở Giáo dục và Đào tạo,
Trích yếu Công văn hướng dẫn các khoản thu từ năm học 2019-2020
Xem văn bản Xem Online
Tải về