06/2019/TT-BGDĐT

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 06/2019/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 12/04/2019
Loại văn bản Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Trích yếu Thông tư Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
Xem văn bản Xem Online
Tải về