05/NQ-CV/TU

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 05/NQ-CV/TU
Ngày ban hành 13/11/2018
Loại văn bản Thị ủy Buôn Hồ,
Trích yếu Nghị quyết về xây dựng đô thị văn minh của thị xã Buôn Hồ giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2025.
Xem văn bản Xem Online
Tải về