Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
37/PGDĐT-CNTT 25/02/2019 Công nghệ thông tin - CSVC trường học, Tăng cường phòng chống mã độc và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng
364/QĐ-UBND 20/02/2019 UBND tỉnh Đắk Lắk, Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2025
29/HD-CV/TU 20/02/2019 Thị ủy Buôn Hồ, Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019
344/BGDĐT-GDTrH 24/01/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
138/CT-BGDĐT 21/01/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
32/2018/TT-BGDĐT 26/12/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông
175/KH-UBND 26/12/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã Buôn Hồ
5807/BGDĐT-CNTT 21/12/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng CNTT
1787/CV-UBND 20/12/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Triển khai đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025
237/TTr-UBND 17/12/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Tờ trình đề nghị UBND tỉnh kiểm tra công nhận thị xã Buôn Hồ đạt chuẩn Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2018
500/BC-BCĐ 17/12/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Báo cáo quá trình thực hiện các mục tiêu về Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ trên địa bàn thị xã Buôn Hồ năm 2018
3439/QĐ-UBND 12/12/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Quyết định công nhận các xã, phường đạt chuẩn Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2018
Trang 1 / 612345»...Cuối »