Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1318/SGDĐT-KHTC 27/08/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo, Công văn hướng dẫn các khoản thu từ năm học 2019-2020
2274/QĐ-UBND 23/08/2019 UBND thị xã Buôn Hồ, Tặng danh hiệu CSTĐCS Cho các cá nhân thuộc ngành giáo dục năm học 2018 - 2019
2275/QĐ-UBND 23/08/2019 UBND thị xã Buôn Hồ, Tặng giấy khen cho các tập thể,cá nhân thuộc ngành giá dục năm học 2018 - 2019
2273/QĐ-UBND 23/08/2019 UBND thị xã Buôn Hồ, Tặng danh hiệu lao động tiên tiến cho các tập thể,cá nhân thuộc ngành giáo dục năm học 2018 - 2019
1541/QĐ-UBND 21/06/2019 UBND tỉnh Đắk Lắk, Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2025
19/KH-UBND 19/06/2019 UBND thị xã Buôn Hồ, Kế hoạch tổ chức Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn thị xã năm 2019
29/BC-PGDĐT 15/05/2019 Văn bản chuyên môn Giáo dục tiểu học, Báo cáo thực trạng và nhu cầu thư viện trọng các trường phổ thông năm học 2018 - 2019
31/TB-PGDĐT 14/05/2019 Công nghệ thông tin - CSVC trường học, Thông báo gửi sản phẩm dự thi Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII năm 2019
877/QĐ-UBND 19/04/2019 UBND tỉnh Đắk Lắk, Ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018 -2025, định hướng đến năm 2030
66/KH-UBND 17/04/2019 UBND thị xã Buôn Hồ, Kế hoạch huy động trẻ đến trường năm học 2019 - 2020
1246/QĐ-UBND 16/04/2019 UBND thị xã Buôn Hồ, Kiện toàn ban chỉ đạo PCGD-XMC thị xã
826/QĐ-UBND 12/04/2019 UBND tỉnh Đắk Lắk, V/v công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố, UBND cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Trang 1 / 712345»...Cuối »