Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
29/BC-PGDĐT 15/05/2019 Văn bản chuyên môn Giáo dục tiểu học, Báo cáo thực trạng và nhu cầu thư viện trọng các trường phổ thông năm học 2018 - 2019
31/TB-PGDĐT 14/05/2019 Công nghệ thông tin - CSVC trường học, Thông báo gửi sản phẩm dự thi Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII năm 2019
877/QĐ-UBND 19/04/2019 UBND tỉnh Đắk Lắk, Ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018 -2025, định hướng đến năm 2030
66/KH-UBND 17/04/2019 UBND thị xã Buôn Hồ, Kế hoạch huy động trẻ đến trường năm học 2019 - 2020
1246/QĐ-UBND 16/04/2019 UBND thị xã Buôn Hồ, Kiện toàn ban chỉ đạo PCGD-XMC thị xã
826/QĐ-UBND 12/04/2019 UBND tỉnh Đắk Lắk, V/v công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố, UBND cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
06/2019/TT-BGDĐT 12/04/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
375/CV-UBND 29/03/2019 UBND thị xã Buôn Hồ, Tăng cường chỉ đạo,không để xảy ra tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo
76/KH-CV/TU 29/03/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành trung ương Đảng, khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"
212/KH-BGDĐT 20/03/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch bồi dưỡng triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2019
Danh sách tốt nghiệp THCS 08/03/2019 Văn bản chuyên môn Giáo dục mầm non, Danh sách công nhận học sinh tốt nghiệp THCS từ năm 2016 - 2018
37/PGDĐT-CNTT 25/02/2019 Công nghệ thông tin - CSVC trường học, Tăng cường phòng chống mã độc và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng
Trang 1 / 712345»...Cuối »