UBND thị xã Buôn Hồ ban hành Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển đặc cách vòng 2 kì xét tuyển đặc cách giáo viên năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Toàn văn nội dung Quyết định: