Tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập thị xã Buôn Hồ 

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 15/11/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9089/UBND-TH, gửi UBND thị xã Buôn Hồ; Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 31/10/2017 của UBND thị xã Buôn Hồ về cho chủ trương tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập thị xã Buôn Hồ (23/12/2008 – 23/12/2018).

 

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất chủ trương để UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức các hoạt động Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập thị xã Buôn Hồ nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong 10 năm hình thành và phát triển; về quy mô tổ chức, yêu cầu thị xã Buôn Hồ tổ chức gọn nhẹ trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, ý nghĩa và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; về kinh phí giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định hiện hành.

Nội dung chi tiết tại đây