Tập huấn công tác quản trị, vận hành trang thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 27/3/2019 phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty cổ phần Viettechkey tổ chức lớp tập huấn công tác quản trị, vận hành và sử dụng Cổng thông tin điện tử và các Trang thông tin điện tử cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc.

Tham gia lớp tập huấn có hơn 70 học viên là cán bộ phụ trách Trang thông tin điện tử của các trường Mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc trên địa bàn thị xã. Trong thời gian 2 ngày, các học viên đã được cán bộ, giáo viên cốt cán của phòng Giáo dục và Đào tạo giới thiệu về tính năng của Cổng thông tin điện tử và các Trang thông tin điện tử; được hướng dẫn phương pháp vận hành, quản trị page; cách đăng tải văn bản chỉ đạo điều hành, văn bản pháp quy, lịch công tác; đăng tải tin, bài, video, hình ảnh,…

Thời gian qua, bên cạnh việc xây dựng Trang thông tin điện tử của phòng Giáo dục và Đào tạo thì ngành Giáo dục và Đào tạo cũng đã xây dựng các Trang thông tin điện tử thành viên cho các trường Mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc UBND thị xã. Từng bước cụ thể hóa Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 28/6/2018 của UBND thị xã Buôn Hồ về việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy và quản lý giai đoạn 2016 – 2020 định hướng tới năm 2025 và là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tổng thể triển khai trong thời gian tới.