Trần Ngọc Cẩm
 • Trần Ngọc Cẩm
 • Ban lãnh đạo
 • Trưởng phòng
 • 02623.3871.013
 • camtn@buonho.daklak.gov.vn
 • Chiến lược và kế hoạch phát triển giáo dục; tổ chức cán bộ; kế hoạch-tài chính; văn bằng chứng chỉ; thi đua khen thưởng; công tác thanh tra của ngành; thực hiện Quy chế dân chủ; các chương trình dự án, đề án về giáo dục và đào tạo; Tham gia một số Ban chỉ đạo do Thị ủy, UBND thị xã phân công; Phụ trách công tác Tổ chức cán bộ, Kế hoạch – Tài chính, Cơ sở vật chất, Công nghệ thông tin.
 • Nguyễn Phỉ Đính
 • Ban lãnh đạo
 • Phó trưởng phòng
 • 0905.198.818
 • dinhnp@buonho.daklak.gov.vn
 • Số 484, đường Hùng Vương, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, Đăk Lắk
 • Kbuôr H’ Quýt
 • Ban lãnh đạo
 • Phó trưởng phòng
 • 01229439339