Trần Ngọc Cẩm
 • Trần Ngọc Cẩm
 • Ban lãnh đạo
 • Trưởng phòng
 • 02623.3871.013
 • camtn@buonho.daklak.gov.vn
 • Nguyễn Phỉ Đính
 • Ban lãnh đạo
 • Phó trưởng phòng
 • 0905.198.818
 • Thông tin thêm của Phó trưởng phòng (địa chỉ, công tác...)
 • Kbuôr H’ Quýt
 • Ban lãnh đạo
 • Phó trưởng phòng
 • 01229439339