Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Phần I 23/03/2018 Văn bản khác, Giáo trình bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học, hạng III
Phần II 23/03/2018 Văn bản khác, Giáo trình bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học, hạng III