Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
9835/UBND-TH 29/11/2019 UBND tỉnh Đắk Lắk, Tuyển đặc cách đối với giáo viên hợp đồng trước 31/12/2015
1541/QĐ-UBND 21/06/2019 UBND tỉnh Đắk Lắk, Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2025
877/QĐ-UBND 19/04/2019 UBND tỉnh Đắk Lắk, Ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018 -2025, định hướng đến năm 2030
826/QĐ-UBND 12/04/2019 UBND tỉnh Đắk Lắk, V/v công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố, UBND cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
364/QĐ-UBND 20/02/2019 UBND tỉnh Đắk Lắk, Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2025
3162/QĐ-UBND 20/11/2018 UBND tỉnh Đắk Lắk, Ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Đắk Lắk
28/2018/QĐ-UBND 16/11/2018 UBND tỉnh Đắk Lắk, Ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk
343/CV-UBND 06/04/2018 UBND tỉnh Đắk Lắk, Điều hành giá và các khoản thu trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019
894/BGDĐT-GDMN 09/03/2018 UBND tỉnh Đắk Lắk, Hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn, thực hiện tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở GDMN
200/UBND-GDĐT 08/03/2018 UBND tỉnh Đắk Lắk, Chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các đơn vị trường học
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 UBND tỉnh Đắk Lắk, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017