Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1372/UBND-GDĐT 17/10/2018 UBND tỉnh Đắk Lắk, Hướng dẫn thực hiện Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, 03/8/2018 của Bộ GDĐT về việc các khoản tài trợ trọng hệ thống giáo dục
206/PGDĐT-CNTT 01/10/2018 UBND tỉnh Đắk Lắk, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 - 2019
343/CV-UBND 06/04/2018 UBND tỉnh Đắk Lắk, Điều hành giá và các khoản thu trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019
894/BGDĐT-GDMN 09/03/2018 UBND tỉnh Đắk Lắk, Hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn, thực hiện tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở GDMN
200/UBND-GDĐT 08/03/2018 UBND tỉnh Đắk Lắk, Chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các đơn vị trường học
1208/SGDĐT-KHTC 31/07/2017 UBND tỉnh Đắk Lắk, Hướng dẫn triển khai thu học phí trong các đơn vị giáo dục công lập từ năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 UBND tỉnh Đắk Lắk, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017