Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
267/TB-UBND 27/12/2019 UBND thị xã Buôn Hồ, Công khai đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhạn thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp,...
3687/QĐ_UBND 06/12/2019 UBND thị xã Buôn Hồ, Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công nhận lại xã phường đạt chuẩn PCGD-XMC năm 2019
2273/QĐ-UBND 23/08/2019 UBND thị xã Buôn Hồ, Tặng danh hiệu lao động tiên tiến cho các tập thể,cá nhân thuộc ngành giáo dục năm học 2018 - 2019
2275/QĐ-UBND 23/08/2019 UBND thị xã Buôn Hồ, Tặng giấy khen cho các tập thể,cá nhân thuộc ngành giá dục năm học 2018 - 2019
2274/QĐ-UBND 23/08/2019 UBND thị xã Buôn Hồ, Tặng danh hiệu CSTĐCS Cho các cá nhân thuộc ngành giáo dục năm học 2018 - 2019
19/KH-UBND 19/06/2019 UBND thị xã Buôn Hồ, Kế hoạch tổ chức Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn thị xã năm 2019
66/KH-UBND 17/04/2019 UBND thị xã Buôn Hồ, Kế hoạch huy động trẻ đến trường năm học 2019 - 2020
1246/QĐ-UBND 16/04/2019 UBND thị xã Buôn Hồ, Kiện toàn ban chỉ đạo PCGD-XMC thị xã
375/CV-UBND 29/03/2019 UBND thị xã Buôn Hồ, Tăng cường chỉ đạo,không để xảy ra tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo
175/KH-UBND 26/12/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã Buôn Hồ
1787/CV-UBND 20/12/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Triển khai đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025
500/BC-BCĐ 17/12/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Báo cáo quá trình thực hiện các mục tiêu về Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ trên địa bàn thị xã Buôn Hồ năm 2018
Trang 1 / 3123»