Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2343/QĐ-UBND 30/07/2018 Bộ phận Thanh tra-GDTX, UBND thị xã Buôn Hồ, Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2017 - 2018
1482/QĐ-UBND 18/05/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Quyết định phê duyệt đề án quy hoạch,sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non,phổ thông giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ
1437/QĐ-UBND 15/05/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Quyết định giao Kế hoạch chỉ tiêu huy động trẻ đến trường, tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ
1371/QĐ-UBND 09/05/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Thành lập hội đồng khoa học chấm SKKN ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017 - 2018
1224/QĐ-UBND 24/04/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, bán trú cấp tiểu học giai đoạn 2016 - 2020 định hướng tới năm 2025
708/QĐ-UBND 05/04/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Quyết định điều chỉnh số lượng học sinh, số lượng gạo và tiền ăn, nhà ở được hỗ trợ trong năm học 2017-2018 Nghị định số 116/2016/NQ-CP
704/QĐ-BGDĐT 07/03/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Ban hànhThể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018
17/2017/QĐ-UBND 26/06/2017 UBND thị xã Buôn Hồ, Quyết định về việc bổ sung sửa đổi một số điều của Quy định thi đua khen thưởng của tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định 11/2015/QĐ-UBND
117/QĐ-TTg 25/01/2017 UBND thị xã Buôn Hồ, Quyết định số 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 UBND thị xã Buôn Hồ, Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020