Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
19/KH-UBND 19/06/2019 UBND thị xã Buôn Hồ, Kế hoạch tổ chức Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn thị xã năm 2019
66/KH-UBND 17/04/2019 UBND thị xã Buôn Hồ, Kế hoạch huy động trẻ đến trường năm học 2019 - 2020
1246/QĐ-UBND 16/04/2019 UBND thị xã Buôn Hồ, Kiện toàn ban chỉ đạo PCGD-XMC thị xã
375/CV-UBND 29/03/2019 UBND thị xã Buôn Hồ, Tăng cường chỉ đạo,không để xảy ra tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo
175/KH-UBND 26/12/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã Buôn Hồ
1787/CV-UBND 20/12/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Triển khai đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025
237/TTr-UBND 17/12/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Tờ trình đề nghị UBND tỉnh kiểm tra công nhận thị xã Buôn Hồ đạt chuẩn Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2018
500/BC-BCĐ 17/12/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Báo cáo quá trình thực hiện các mục tiêu về Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ trên địa bàn thị xã Buôn Hồ năm 2018
3439/QĐ-UBND 12/12/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Quyết định công nhận các xã, phường đạt chuẩn Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2018
1372/UBND-GDĐT 17/10/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Hướng dẫn thực hiện Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, 03/8/2018 của Bộ GDĐT về việc các khoản tài trợ trọng hệ thống giáo dục
2343/QĐ-UBND 30/07/2018 Bộ phận Thanh tra-GDTX, UBND thị xã Buôn Hồ, Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2017 - 2018
98/KH-UBND 17/07/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Kế hoạch tổ chức Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong cán bộ, công chức trực thuộc thị xã Buôn Hồ, năm 2018
Trang 1 / 212»