Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
175/KH-UBND 26/12/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã Buôn Hồ
1787/CV-UBND 20/12/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Triển khai đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025
237/TTr-UBND 17/12/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Tờ trình đề nghị UBND tỉnh kiểm tra công nhận thị xã Buôn Hồ đạt chuẩn Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2018
500/BC-BCĐ 17/12/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Báo cáo quá trình thực hiện các mục tiêu về Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ trên địa bàn thị xã Buôn Hồ năm 2018
3439/QĐ-UBND 12/12/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Quyết định công nhận các xã, phường đạt chuẩn Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2018
1372/UBND-GDĐT 17/10/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Hướng dẫn thực hiện Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, 03/8/2018 của Bộ GDĐT về việc các khoản tài trợ trọng hệ thống giáo dục
2343/QĐ-UBND 30/07/2018 Bộ phận Thanh tra-GDTX, UBND thị xã Buôn Hồ, Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2017 - 2018
98/KH-UBND 17/07/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Kế hoạch tổ chức Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong cán bộ, công chức trực thuộc thị xã Buôn Hồ, năm 2018
87/KH-UBND 28/06/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ
1482/QĐ-UBND 18/05/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Quyết định phê duyệt đề án quy hoạch,sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non,phổ thông giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ
1437/QĐ-UBND 15/05/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Quyết định giao Kế hoạch chỉ tiêu huy động trẻ đến trường, tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ
1371/QĐ-UBND 09/05/2018 UBND thị xã Buôn Hồ, Thành lập hội đồng khoa học chấm SKKN ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017 - 2018
Trang 1 / 212»