Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
05/NQ-CV/TU 13/11/2018 Thị ủy Buôn Hồ, Nghị quyết về xây dựng đô thị văn minh của thị xã Buôn Hồ giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2025.