Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
10/SGD ĐT-VP 03/01/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo, Lịch nghỉ tết Nguyên đán 2020
1318/SGDĐT-KHTC 27/08/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo, Công văn hướng dẫn các khoản thu từ năm học 2019-2020
13/KH-BCĐTC 22/05/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch kiểm tra công nhận trường học đạt chuẩn Quốc gia năm 2018, 2019
270/KH-BGDĐT 02/05/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới
1208/SGDĐT-KHTC 31/07/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn triển khai thu học phí trong các đơn vị giáo dục công lập từ năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk