Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
270/KH-BGDĐT 02/05/2018 Kế hoạch, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới
54/KH-UBND 10/04/2018 Kế hoạch, kế hoạch tổ chức cuộc thi viết bài,sáng tác biểu trưng,thi ảnh chào mừng 10 năm thành lập thị xã Buôn Hồ