Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
30/2017/NQ-HĐND 11/10/2017 Văn bản chuyên môn Giáo dục tiểu học, Nghị quyết quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk