Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
31/TB-PGDĐT 14/05/2019 Công nghệ thông tin - CSVC trường học, Thông báo gửi sản phẩm dự thi Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII năm 2019
37/PGDĐT-CNTT 25/02/2019 Công nghệ thông tin - CSVC trường học, Tăng cường phòng chống mã độc và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng
206/PGDĐT-CNTT 01/10/2018 Công nghệ thông tin - CSVC trường học, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 - 2019