Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
05/BC-HĐND 04/04/2018 Văn bản Chính phủ, Báo cáo kết quả giám sát dạy thêm, học thêm trên địa bàn thị xã Buôn Hồ
32/BC-UBND 09/02/2018 Văn bản Chính phủ, Sơ kết công tác giáo dục và đào tạo học kỳ I nhiệm vụ chủ yếu học kỳ II, năm học 2017-2018
29/BC-UBND 05/02/2018 Văn bản Chính phủ, Thực trạng cơ sở vật chất và thực hiện quy hoạch lại mạng lưới các điểm trường lẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông