PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ

Điạ chỉ: Số 484, đường Hùng Vương, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3871.013                               Email: pgdbuonho.daklak@moet.edu.vn

– Trưởng phòng:        TRẦN NGỌC CẨM

– Phó Trưởng Phòng: Kbuôr H’ Quýt

– Phó Trưởng Phòng: Nguyễn Phỉ Đính

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – –

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân thị xã Buôn Hồ. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp giáo dục và đào tạo của 7 phường và 5 xã.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ quản lý 54 đơn vị công lập trực thuộc (MN: 18, TH:24, THCS: 12 trong đó có 01 trường TH&THCS và 01 trường PTDTNT-THCS) và 02 đơn vị mầm non tư thục. Phối hợp với các xã, phường theo dõi nhiều nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn.

Trong quá trình phấn đấu thực hiện đổi mới sự nghiệp giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực: Phát triển mạng lưới trường lớp, đa dạng hóa các loại hình trường lớp; Huy động học sinh trong độ tuổi đến trường đạt tỷ lệ cao; chất lượng giáo dục nói chung, giáo dục học sinh dân tộc thiểu số nói riêng có sự chuyển biến tích cực; Nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp cho đội ngũ. Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cơ sở vật chất trường học theo hướng tầng hóa, hiện đại hóa và chuẩn hóa, tăng cường trang thiết bị hiện đại phục vụ cho dạy- học và việc đổi mới chương trình giáo dục Phổ thông, giáo dục Mầm non. Chăm lo giáo dục toàn diện cho học sinh, các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường được đẩy mạnh. Giáo dục thị xã Buôn Hồ luôn giữ vị trí cao trong sự nghiệp giáo dục toàn Tỉnh.

Từ những nỗ lực đó, nhiều năm liền Phòng Giáo dục và Đào tạo đạt được hầu hết các chỉ tiêu thi đua, 5 năm liên tục cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo  đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, nhận được nhiều bằng khen của UBND Tỉnh và UBND thị xã./.