Đẩy mạnh cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ VI cấp Thị xã, năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 483/SGDĐT-GDTrH, ngày 09/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 45/BTC, ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ VI năm học 2017 -2018;Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ hướng dẫn triển khai thực hiện  cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cho các em học sinh các trường Tiểu học và THCS trực thuộc năm học 2017 – 2018 như sau:

1.Mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi:

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng nhằm khơi dậy tiền năng và phát huy tư duy sáng tạo của các em học sinh trên địa bàn thị xã, đồng thời trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo xây dựng ước mơ của các em trở thành một nhà sáng chế trong tương lai.

Cuộc thi là một sân chơi bổ ích, thể hiện tinh thần sáng tạo và vai trò xung kích tiến quân vào khoa học công nghệ của các em học sinh thị xã.

Cuộc thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho những tài năng trẻ phát triển ý tưởng, sản phẩm, đề tài sáng tạo của mình; chọn lựa những sản phẩm đề tài tiêu biểu dự thi cấp Tỉnh năm 2018;

2.Đối tượng tham gia:

Tất cả các em có độ tuổi từ 6 tuổi trở lên. Khuyến khích các em nhỏ tuổi và các em là người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia.

3.Lĩnh vực dự thi:

Các mô hình, sản phẩm dự thi các lĩnh vực sau đây:

  • Đồ dùng dành cho học tập;
  • Phần mềm tin học;
  • Sản phẩm thân thiện với môi trường;
  • Các dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồi chơi trẻ em;
  • Bảo vệ moi trường và phát triển kinh tế.

4.Yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá đối với đề tài dự thi

– Các mô hình, sản phẩm dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng áp dụng;

–  Đề tài dự thi yêu cầu phải có mô hình. Mô hình và sản phẩm dự thi phải

được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi;

 –  Mô hình, sản phẩm dự thi  được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có trong nước, khuyến  khích  tận dụng các phế liệu trong sinh hoạt gia đình, trong lao động, học tập,  để  làm ra vật dụng, các mô hình hữu ích, dụng cụ  đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hoá, mô hình thông minh, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực dự thi;

–  Sản phẩm dự thi phải có bản thuyết minh kèm theo. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, cách sử dụng vận hành, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng.

5.Yêu cầu đối với người dự thi

–    Người dự thi phải nằm trong độ tuổi quy định;

–    Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, (trường hợp có

nhiều tác giả tham gia, chỉ được ghi trong phiếu dự thi tối đa 04 tác giả đầu tiên có tỷ lệ% đóng góp nhiều nhất);

  • Người dự thi có thể nhờ sự giúp đỡ của người khác làm sản phẩm theo

đúng ý tưởng sáng tạo của mình;

  • Người dự thi phải làm phiếu tham dự Cuộc thi (theo mẫu đính kèm).

6.Hồ sơ tham dự Cuộc thi

Hồ sơ dự thi gồm có:

– Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (Theo mẫu đính kèm);

– Mô hình, sản phẩm dự thi.  Đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải gửi

kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn;

– Bản thuyết minh;

– Ảnh tác giả: mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4 cm x 6 cm, ghi rõ họ, tên ở mặt sau;

– Bản sao giấy khai sinh của người dự thi.

7. Thời gian tổ chức Cuộc thi

Thời gian gửi hồ sơ và sản phẩm dự thi chậm nhất đến ngày 30 tháng 5 năm 2018

8.Địa điểm nộp hồ sơ dự thi

Bộ phận Công nghệ thông tin, THCS, Tiểu học phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ, Số 484 đường Hùng Vương, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

Điện thoai: 0944.987.448 – 0981.239.555

Email: pgdbuonho.daklak@moet.edu.vn

Website: www.buonho.edu.vn

Lưu ý: Mỗi đơn vị có ít nhất một sản phẩm dự thi

Nội dung xem tại văn bản đính kèm:

  • Công văn của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã: Tại đây
  • Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo thị xã: Tại đây
  • Công văn của Ban tổ chức Cuộc thi tỉnh Đắk Lắk: Tại đây