Đắk Lắk ban hành kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 06 tháng 8, UBND tỉnh Đăk Lắk ban hành kế hoạch thời gian học năm học 2018 – 2019 đối với các cấp học trên tỉnh theo Quyết định sô 1771/QĐ-UBND. Theo đó, bậc Mầm non tựu trường vào ngày 22.8.2018 và khai giảng vào ngày 5.9.2018; học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 03.9.2018 đến 31.12.2018; học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 02.01.2019 – 25.5.2019 

Bậc Tiểu học tựu trường ngày 22.8.2018, khai giảng ngày 5.9.2018; học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 27.8.2018 đến 31.12.2018 (18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động giáo dục); học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 02.01.2019 – 25.5.2019 (17 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác).

Bậc THCS tựu trường ngày 15.8.2018, khai giảng ngày 5.9.2018; học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 20.8.20.2018 đến 31.12.2018; hhọc kỳ 2 bắt đầu từ ngày 02.01.2019 – 25.5.2019

 Kết thúc năm học trước ngày 31.5.2019.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Lắk, ngày nghỉ lễ được quy định bởi Bộ luật Lao động, nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hiệu trưởng nhà trường chủ động tổ chức bù các tiết dạy do nghỉ lễ theo quy định.

Nội dung chi tiết xem lại Quyết định đính kèm: TẠI ĐÂY