Cuộc thi viết bài và thiết kế Logo, phóng sự, ảnh chào mừng 10 năm thành lập thị xã Buôn Hồ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH –UBND, ngày 14 tháng 3 năm 2018 của UBND thị xã Buôn Hồ về Tổ chức kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập thị xã Buôn Hồ (23/12/2008 – 23/12/2018). Thực hiện kế hoạch số 54, ngày 6 tháng 4 năm 2018, của UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Cuộc thi viết bài, sáng tác biểu trưng (logo), thi ảnh về thị xã Buôn Hồ. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã. Thông qua cuộc thi nhằm nâng cao hiểu biết cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ về quá trình hình thành và phát triển của thị xã Buôn Hồ; xác định những tiềm năng, lợi thế của thị xã trên các lĩnh vực. Qua đó, khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách để xây dựng thị xã ngày càng giàu đẹp.

– Phát động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến và cung cấp thông tin, tư liệu về quá trình hình thành và phát triển của thị xã. Qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân trên địa bàn thị xã.

– Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, lập thành tích xuất sắc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2.Yêu cầu

– Cuộc thi phải được tiến hành sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và nhất là đối với thế hệ trẻ. Thực sự thu hút được đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài thị xã tham gia; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, đúng tiến độ, thời gian.

– Tác phẩm dự thi phải là những tác phẩm mới, là những tác phẩm đã hoặc chưa được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và chưa tham gia tại các cuộc thi khác. Người dự thi phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của tác phẩm.
– Nội dung sáng tác thể hiện được mục đích, ý nghĩa của cuộc thi; Ngôn ngữ trong sáng, không vi phạm thuần phong, mĩ tục của Việt Nam. Khuyến khích các tác phẩm phù hợp với văn hóa và con người Tây Nguyên nói chung, Buôn Hồ nói riêng, gần gũi với đời sống nhân dân.

– Các tác phẩm dự thi cần tập trung phản ánh đầy đủ về vùng đất và con người Buôn Hồ, những nét đặc trưng về văn hóa và con người Buôn Hồ, thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, an ninh- quốc phòng … trong 10 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thị xã.

II.NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Nội dung:

a.Đối với Cuộc thi viết về thị xã Buôn Hồ

– Bài viết thể hiện quá trình hình thành và phát triển thị xã Buôn Hồ; Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, sự đóng góp của nhân dân trong quá trình hình thành và phát triển thị xã.

– Viết về các địa danh, các di tích lịch sử và những nét văn hóa đặc trưng, truyền thống các dân tộc trên địa bàn thị xã.

–  Sưu tầm, bổ sung các thông tin, tư liệu về quá trình hình thành và phát triển thị xã Buôn Hồ.

-Tác phẩm dự thi là những tác phẩm thể hiện những tâm tư, tình cảm của tác giả dựa trên  những câu chuyện từ những người thật, việc thật về vùng đất Buôn Hồ

– Các tác phẩm dự thi là văn xuôi, Thơ, truyện ngắn, tùy bút, phóng sự, cảm xúc suy tư, tản văn, bút kí… không hạn chế hình ảnh minh họa. Số lượng tác phẩm dự thi không hạn chế.

b.Đối với cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) về Buôn Hồ

– Phù hợp với chủ đề của cuộc thi, không trùng lặp ý tưởng của các logo đã có ở Việt Nam và trên thế giới, không vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc,.

– Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức chọn lấy 01 mẫu biểu trưng (logo) tốt nhất, có tính khái quát những nét độc đáo về địa lý, kinh tế, văn hóa, xã hội, con người mang đặc trưng của thị xã Buôn Hồ để làm biểu trưng (logo) chung trong công tác tuyên truyền.

– Tác phẩm dự thi được chọn làm biểu trưng sẽ sử dụng trên các ấn phẩm, quảng bá trên các pa nô, làm phù điêu, phù hiệu, vật lưu niệm… phục vụ cho việc quảng bá về hình ảnh của thị xã Buôn Hồ.

– Biểu trưng (logo) thị xã Buôn Hồ là một tác phẩm Mỹ thuật đồ họa ứng dụng, có tính khái quát và thẩm mỹ cao, mang tính dân tộc và hiện đại, dùng để sử dụng lâu dài và thuận tiện cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công được trên mọi chất liệu, thuận tiện trong công tác tuyên truyền.

c. Cuộc thi ảnh về thị xã Buôn Hồ

– Tất cả các ảnh gửi dự thi về Buôn Hồ là ảnh đơn; số lượng dự thi không hạn chế.

– Ban Tổ chức không nhận tác phẩm ảnh đã đoạt giải tại các cuộc thi, liên hoan ảnh trong khu vực và toàn quốc.

– Ảnh không ép plastic, không chắp ghép hoặc sử dụng photoshop làm sai lệch nội dung thực tế tác phẩm.

– Ảnh dự thi được đăng trên các ấn phẩm của Báo Đăk Lăk, được trả nhuận bút 01 lần. Ban Tổ chức được quyền biên tập, sử dụng, đăng tải tác phẩm dự thi và sử dụng cho hoạt động tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài thị xã.

– Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm đã gửi dự thi.

2. Hình thức

– Tác phẩm là bài viết được in trên khổ giấy A4; font chữ Times New Roman; cỡ chữ 14, cách dòng 1,5 cm; Cách lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề trên 2cm, lề dưới 2cm.

– Tác phẩm Logo, tác phẩm ảnh trình bày trên trang giấy A4 và bản thuyết minh về ý tưởng Logo, ý nghĩa tác phẩm gửi về Ban tổ chức.

– Phía trên tiêu đề tác phẩm ghi rõ họ và tên, số điện thoại và địa chỉ liên hệ.

3.Đối tương dự thi:

– Tất cả công dân Việt Nam trên phạm vi toàn quốc, công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài, không phân biệt lứa tuổi đều có thể tham gia cuộc thi.

– Cá nhân hoặc tập thể có thể tham gia dự thi cả 03 nội dung.

– Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được tham gia cuộc thi

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI

Ban Tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi từ ngày ban hành Kế hoạch, thể lệ, ra thông báo đến hết ngày 30/9/2018 (tác giả ở xa căn cứ vào dấu bưu điện).

Nội dung chi tiết xem tại Kế hoạch: Tại đây