Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội khỏe Phù Đổng thị xã Buôn Hồ lần thứ V – 2018

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội khỏe Phù Đổng thị xã Buôn Hồ lần thứ V – 2018

Lượt xem:

Sáng ngày 03/01/2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ tổ chức khai mạc Hội khỏe phù đổng thị xã Buôn Hồ lần thứ V – 2018. Hội khỏe Phù Đổng thị xã Buôn Hồ lần thứ V – 2018 là hoạt động định kỳ theo quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành [...]