Kết quả công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2017 – 2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo

Kết quả công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2017 – 2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Căn cứ Hướng dẫn thi đua năm học 2017 – 2018, trên cơ sở đăng ký danh hiệu thi đua của các đơn vị trường học trực thuộc. Theo đề nghị của Hội đồng thi đua thị xã, ngày 30 tháng 7 năm 2018  Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ đã ban hành các Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, lao động tiên tiến,… đối với [...]
Triển khai Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong cán bộ, công chức trực thuộc thị xã Buôn Hồ, năm 2018

Triển khai Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong cán bộ, công chức trực thuộc thị xã Buôn Hồ, năm 2018

Lượt xem:

Căn cứ Kế hoạch số 24/KHPH-STTTT-SNV-TĐ, ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Sở Thông tin và truyền thông, Sở Nội vụ và Tỉnh đoàn Đắk Lắk về việc tổ chức Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong cán bộ, công chức tỉnh Đak Lắk, năm 2018; Căn cứ Kế hoạch số 98/KH-UBND, ngày 17 tháng 7 năm 2018 [...]
Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ

Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ

Lượt xem:

UBND thị xã Buôn Hồ xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025” (gọi tắt là Kế hoạch) trên địa bàn thị xã với [...]
Đổi mới là một quá trình, sáng tạo là một hành trình không có điểm cuối

Đổi mới là một quá trình, sáng tạo là một hành trình không có điểm cuối

Lượt xem:

Bộ GD&ĐT tổ chức Lễ tuyên dương gương người tốt, việc tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2016-2017. Đây là dịp tròn một năm Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động đợt thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học giai đoạn 2016-2020. Nguồn: vtv.vn [...]
Đẩy mạnh cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ VI cấp Thị xã, năm học 2017 – 2018

Đẩy mạnh cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ VI cấp Thị xã, năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 483/SGDĐT-GDTrH, ngày 09/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 45/BTC, ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ VI năm học 2017 -2018;Phòng Giáo dục và Đào [...]
Đẩy mạnh tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông

Đẩy mạnh tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông

Lượt xem:

Ngày 18/12/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT về hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông. Tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông nhằm phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp (khi cần thiết) đối với học sinh đang gặp phải khó khăn về tâm lý trong học [...]
Tăng cường ứng dụng CNTT trong giáo dục năm học 2017-2018

Tăng cường ứng dụng CNTT trong giáo dục năm học 2017-2018

Lượt xem:

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 4116/BGDĐT, ngày 08/9/2017 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2017-2018 đối với các Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Qua đó, trong năm học 2017-2018, các Sở GD-ĐT cần tập trung chỉ đạo triển khai: 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: 1. Triển khai có hiệu quả Đề [...]
Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025”

Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025”

Lượt xem:

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025” Thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng [...]