Cấp tiểu học, phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ hoàn thành phúc tra thi đua năm học 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Năm học 2017-2018, có 18/24 trường tiểu học trên địa bàn thị xã Buôn Hồ đề nghị phúc tra thi đua. Phòng giáo dục và Đào tạo thị xã đã tiến hành phúc tra các đơn vị từ ngày 18/4/2018 đến hết ngày 03/5/2018. Kết quả tạm thời, đơn vị cao điểm nhất là trường Tiểu học Trưng Vương và trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành đạt 52/60 điểm.

Phát biểu về đợt phúc tra năm học 2017-2018, đồng chí KBuôr H’Quýt, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã – Trưởng đoàn phúc tra nhận xét: Năm học này, các đơn vị đã có nhiều cố gắng, rất nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

Nhiều đơn vị triển khai và thực hiện tốt công tác chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học như trường tiểu học Nguyễn Tất Thành, tiểu học Trưng Vương, tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, tiểu học Lê Quý Đôn. Nhiều đơn vị thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tranh thủ các nguồn vốn để xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học, điển hình là trường tiểu học Trưng Vương, tiểu học Quang Trung, tiểu học Hoàng Văn Thụ. Ngoài ra, năm học này, các đơn vị rất chú trọng công tác giáo dục và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

Kết quả phúc tra thi đua cấp tiểu học sẽ được trình Hội đồng thi đua phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ cùng với các cấp học khác để Hội đồng thi đua xem xét, bình chọn và đề nghị UBND thị xã Buôn Hồ khen thưởng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc” năm học 2017-2018.

Nguyễn Hòa Phương – CVTH